Nordic Funeral erbjuder primärt produkter av hållbart material, d v s urnor som är tillverkade av miljövänligt bioorganiskt material som bryts ner inom 10 år, och som inte är skadligt för miljön. Vi har valt att arbeta med biomaterial eftersom vi anser att det är lika viktigt att ha omtanke för den miljö vi lever i som den som vi lämnar efter oss till nästkommande generationer. Alla produkter som ingår i vårt sortiment är producerade av våra samarbetspartners och lever upp till de höga krav vi har vad gäller materialval och kvalitet. Detta medför att vi kan erbjuda ett brett sortiment av konkurrenskraftiga

Man kan fråga sig varför vi har valt att kalla företaget för Nordic Funeral. Det har vi gjort för att vi priser samtidigt som vi har fokus på vårt CO2 fotavtryck i o m korta transportsträckor.har fokus på produkternas design, materialval och färger utifrån de kriterier vi har satt upp vad gäller stilrenhet och vacker design.

Vi erbjuder ett brett sortiment med olika färger och motiv att välja ur.

 


 

biologisk_nedbrydeligt_Nordic_Funeral